Sprache

 

 

Kontakt

Cardif Allgemeine Versicherung

FN 166734y  -  DVR-0954225

Cardif Lebensversicherung

FN 166732w - DVR-0954217

Rotenturmstraße 16-18

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 / 5 33 98 78 83

Fax: +43 1 / 5 33 98 78 40

www.bnpparibascardif.at

E-mail: info@cardif.com

Važni pojmovi na temu osiguranja

Poček

Smrt i radna nesposobnost

Bolesti ili posljedice nesreće radi kojih ste u zadnjih 12 mjeseci prije početka osigurateljne zaštite  bili pod liječničkom kontrolom ili se liječili, nisu osigurane. Međutim, to vrijedi samo ako je osigurani slučaj nastupio unutar prvih 24 mjeseci od zaključenja ugovora i ako je u neposrednoj ili posrednoj vezi s ovim bolestima ili posljedicama nesreće.

Nezaposlenost

Poček u slučaju nezaposlenosti je ono razdoblje koje mora proći od zaključenja ugovora dok postoji osigurateljna zaštita. To znači da nezaposlenost koja nastupi u tom vremenu nije osigurana. (Također niti nakon isteka počeka!).

npr. zaključenje ugovora do 01.01.2011.; poček 6 mjeseci

= za nezaposlenost koja nastupi u razdoblju od 01.01.2011. do uključivo 30.06.2011. ne postoji osigurateljna zaštita; to znači da ova nezaposlenost nije osigurana niti poslije 30.06.2011.

POZORNOST! Kod izmjene osigurateljne zaštite poček može iznova početi teći.

Karenca

Radna nesposobnost/nezaposlenost

Karenca odgovara samopridržaju i znači ono razdoblje koje uvijek mora proći nakon nastupa slučaja usluge odnosno naknade iz osiguranja, prije nego što je usluga prvi put pružena. Pritom radna sposobnost i nezaposlenost moraju neprekidno trajati .

npr. nastup radne nesposobnosti/nezaposlenosti: 01.01.2011.; karenca 3 mjeseca

= pravo na naknadu od četvrtog mjeseca, najranije do 01.04.2011.

Preduvjeti za naknade iz osiguranja

Radna nesposobnost

Kada je osoba radno nesposobna?

- osigurana osoba  mora biti bolesna te u tom smislu treba predočiti potvrdu o radnoj nesposobnosti  ili

- osigurana osoba mora radi bolesti, tjelesne ozljede ili gubljenja snage, a što treba potvrditi liječnik, biti barem 50% u načelu neprekidno nesposobna obavljati poslovnu djelatnost. Ako prihvati drugi posao koji odgovara znanju i sposobnostima te dosadašnjem radnom mjestu, ne postoji radna nesposobnost; ili

- osigurana osoba mora radi bolesti, tjelesne ozljede ili gubljenja snage u načelu biti nesposobna obavljati redovnu poslovnu djelatnost kojom bi se uzdržavala najmanje 20 sati u tjednu .

POZORNOST! Ako je osigurana osoba na početku osigurateljne zaštite već radno nesposobna, ne postoji pravo na naknadu iz osiguranja za ovaj slučaj radne nesposobnosti.

Nezaposlenost za osobe koje ostvaruju prihod nesamostalnim radom (posloprimci)

Osigurana osoba mora biti neprekidno zaposlena tijekom određenog vremenskog razdoblja kod istog poslodavca (pogledajte Opće uvjete osiguranja). Osigurana osoba mora tijekom trajanja osigurateljne zaštite biti nezaposlena bez vlastite krivnje i ne smije raditi za naknadu.

Nezaposlenost bez vlastite krivnje znači:

- otkaz od strane poslodavca

- sporazumni raskid radnog odnosa na inicijativu poslodavca

- opravdano prijevremeno napuštanje poduzeća

- zatvaranje poduzeća od strane stečajnog upravitelja u postupku stečaja


Osigurana osoba mora primati novčanu naknadu za nezaposlene ili pomoć za socijalno ugrožene od austrijskog Zavoda za posredovanje pri zapošljavanju (Arbeitsmarktservice - AMS). Ako osigurana osoba ne prima pomoć za socijalno ugrožene s obzirom da nije socijalno ugrožena (npr. prekoračenje granice dohotka od strane bračnog druga/partnera), time se ne sprječava pravo na naknadu.

Osigurana osoba mora aktivno tražiti posao.

Nezaposlenost za osobe koje ostvaruju prihod samostalnim radom

Osigurana osoba mora do nastupa nezaposlenosti neprekidno obavljati samostalnu djelatnost najmanje 24 mjeseca  u istom poduzeću ili pogonu, uz to ne smije obavljati nijednu drugu poslovnu djelatnost te se od prihoda od ove djelatnosti  mora uzdržavati ili izvršiti moguće zakonske obveze plaćanja uzdržavanja.

Nezaposlenost postoji ako osigurana osoba tijekom trajanja osigurateljne zaštite prestane obavljati samostalnu poslovnu djelatnost iz ekonomskih razloga, ne obavlja nijednu drugu poslovnu djelatnost za naknadu, prijavljena je kao nezaposlena pri austrijskom Zavodu za posredovanje pri zapošljavanju (Arbeitsmarktservice - AMS) te aktivno traži posao.

Ovaj prijevod predstavlja samo pomoć kod razumijevanja te stoga ne može niti razviti pravo na cjelovitost, niti se može na njemu temeljiti zahtjev za sačinjavanje podnesaka, obavijesti ili objašnjenja na tom jeziku, a niti se mogu na tom jeziku zahtijevati upiti, odgovori ili pojašnjenja od osiguratelja.