Sprache

 

 

Kontakt

Cardif Allgemeine Versicherung

FN 166734y  -  DVR-0954225

Cardif Lebensversicherung

FN 166732w - DVR-0954217

Rotenturmstraße 16-18

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 / 5 33 98 78 83

Fax: +43 1 / 5 33 98 78 40

www.bnpparibascardif.at

E-mail: info@cardif.com

Önemli sigorta terimleri

Bekleme süreleri

 

Ölüm ve iş göremezlik:

 

Sigorta himayesi başlamadan önceki son 12 ay içinde tıbbi danışma aldığınız ya da tedavi gördüğünüz hastalıklar veya kaza sonuçları sigortalı değildir. Ancak bu, yalnız sigortalanan olayın sözleşme yapıldıktan sonra ilk 24 ay içinde başgöstermesi ve bu hastalıklarla ya da kaza sonuçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olması durumunda geçerlidir.

 

İşsizlik:

 

İşsizlik durumunda bekleme süresi, sözleşmenin yapılmasından sonra sigorta himayesi oluşana kadar geçmesi gereken süredir. Yani bu süre içinde başgösteren işsizlik, sigortalı değildir. (Bekleme süresinin bitiminden sonra da değildir!)

 

             Örnek: Sözleşme tarihi 01.01.2011; bekleme süresi 6 ay

= 01.01.2011 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadar (o gün de dahil olmak üzere) başgösteren işsizlik için sigorta himayesi yoktur; yani bu işsizlik, 30.06.2011 tarihinden sonra da sigortalı değildir.       

    

DİKKAT! Sigorta himayesinin değiştirilmesi durumunda, bekleme süreleri yeniden işlemeye başlayabilir.

 

Getirisiz dönem

 

İş göremezlik/işsizlik:

 

Getirisiz dönem bir katılma payına tekabül etmekte olup, sigortalanmış olan olayın meydana gelmesinden sonra ilk kez bir ödemede bulunulana kadar daima geçmesi gereken zaman dilimidir. Bu arada iş göremezliğin ya da işsizliğin aralıksız olarak sürmüş olması gerekmektedir.

 

 Örnek: Sözleşme tarihi 01.01.2011; getirisiz dönem 3 ay

= ödeme hak ve talebi dördüncü aydan itibaren,

   en erken 01.04.2011 tarihi itibarıyla

 

Sigortanın ödeme yapmasının ön koşulları

 

İş göremezlik:

İş göremezlik ne zaman söz konusudur?

 - Sigortalı kişinin hasta olması ve bunun için bir iş göremezlik belgesi ibraz etmesi etmesi gerekmektedir ya da

 

- sigortalı kişinin, doktor raporuyla belgelenecek şekilde hastalık, yaralanma ya da güç kaybı sonucu en az % 50 oranında ve muhtemelen kalıcı olarak o ana kadar icra etmiş olduğu mesleğinde çalışamayacak durumda olması gerekmektedir. Eğer kişiden, bilgilerine ve yeteneklerine ve bugüne kadarki yaşamındaki konumuna uygun olan diğer bir meslekte çalışması beklenebiliyorsa, iş göremezlik söz konusu değildir; ya da

 

- sigortalı kişinin hastalık, yaralanma ya da güç kaybı sonucu esas olarak geçimini sağlayabilmek için haftada en az 20 saatliğine gelir getiren bir işte düzenli şekilde çalışamayacak durumda olması gerekmektedir.     

       

DİKKAT! Sigortalı kişinin, sigorta himayesinin başlangıcından beri iş göremez olması durumunda, bu iş göremezlik hali için sigortadan ödeme alma hak ve talebi bulunmamaktadır.

 

Bir işte bağımlı olarak çalışanların (işçilerin) işsizlikleri:

 

Sıgortalı kişinin belirli bir süre için (genel sigorta şartnamesinden bakınız) aralıksız olarak aynı işverende çalışmış olması gerekmektedir. Sigortalı kişinin sigorta himayesi süresince kendi kusuru olmadan işsiz kalması ve bir bedel karşılığında çalışmaması gerekmektedir.     

 

Kusursuz işsizlik halleri şunlardır:

            İşveren tarafından çıkış verilmesi

İşverenin insiyatifiyle iş ilişkisine anlaşmalı olarak son verilmesi

Haklı olarak zamanından önce ayrılma

İflas durumunda firmanın iflas masası idarecisi tarafından kapatılması

 

Sigortalı kişinin Avusturya İş Kurumu 'ndan (AMS) işsizlik parası ya da mağduriyet yardımı alması gerekmektedir. Sigortalı kişinin yeterli derecede muhtaç olmaması nedeniyle mağduriyet yardımı almaması durumunda (örneğin: gelir sınırının eş/hayat arkadaşı tarafından aşılması), bu ödeme hak ve talebini engellemez.

 

Sigortalı kişinin faal olarak iş araması gerekmektedir.

 

Serbest meslek sahiplerinin işsizlikleri:

  Sigortalı kişinin işsizlik başladığında en az 24 ay boyunca aynı firma ya da işletme çerçevesinde çalışmış olması, bunun yanısıra diğer bir mesleki faaliyetinin bulunmamış olması ve bu faaliyetten elde ettiği gelirle geçimini ve, eğer varsa, yasal nafaka yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.

 

Sigortalı kişinin sigorta himayesi altında bulunduğu süre içinde serbest meslek faaliyetine ekonomik nedenlerden dolayı son vermesi, bir bedel karşılığında başka bir faaliyet göstermemesi, Avusturya İş Kurumu 'nda (AMS) işsiz olarak kayıtlı olup faal olarak iş araması durumunda işsizlikten söz edilir.

 

Bu tercüme yalnızca metnin anlaşılmasına yardım niteliğinde olup bu nedenle ne eksiksiz olması gerektiği yönünde bir hak oluşmasına yol açabilir, ne de başvuruların, bildirimlerin ya da beyanların bu dilde de yapılabilmesi hakkını ya da sigortalayandan bilgi istemlerinin, cevapların ya da beyanların bu dilde talep edilebilmesi hakkını doğurabilir.